No title

No title
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

No title สภาพภูมิศาสตร์ อากาศ เวลา และแผนที่สิงคโปร์

ภูมิประเทศ
สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Singapore) ตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรอยู่ทางทิศใต้ของประเทศไทยต่อจากประเทศมาเลเซีย   สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีขนาดพื้นที่และจำนวนประชากรน้อยที่สุดในเอซียตะวันออกเฉียงใต้    

สิงคโปร์ไม่ได้เป็นเกาะเพียงเกาะเดียว  แต่ประกอบด้วยเกาะหลักหนึ่งเกาะ และเกาะขนาดจิ๋วล้อมรอบอีก 63 เกาะ  เกาะหลักมีเนื้อที่พื้นดินรวม 682 ตารางกิโลเมตร   ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของที่นี่คือ 136.8 กม.  เหนือเส้นศูนย์สูตร  โดยตั้งอยู่ระหว่างเส้นแวงที่ 103 องศา 38 ลิปดาตะวันออก กับเส้นแวงที่ 104 องคศา 06 ลิปดาตะวันออก    และด้วยสภาพภูมิประเทศที่ตั้งติดฝั่งทะเลทั้ง 3 ด้าน  ซึ่งอยู่ตรงกลางสี่แยกของโลกคือ  ทิศเหนือ ติดกับช่องแคบยะโอร์  ทิศตะวันออก ติดกับทะเลจีนใต้  ทิศตะวันตก ติดกับช่องแคบมะละกา  ทิศใต้ ติดกับช่องแคบสิงคโปร์  ทำเลอันยอดเยี่ยมนี้ส่งผลความได้เปรียบมีส่วนผลักดันให้สิงคโปร์เติบโต จนกลายเป็นศูนย์กลางทางการค้า การสื่อสาร และการท่องเที่ยวที่สำคัญของโลก  

สามารถดูแผนที่แบบออนไลน์ของสิงคโปร์เพิ่มเติมได้ที่ streetdirectory.com.sg และ can.com.sg
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ประเทศเพื่อนบ้านของสิงคโปร์
มาเลเซีย :  เกาะสิงคโปร์เชื่อมต่อกับมาเลเซียด้วยสะพานข้ามทะเลสองสาย
อินโดนีเซีย :  สามารถเดินทางจากที่นี่ไปเกาะหลักของหมู่เกาะเรียล (Riau) ในอินโดนีเซียได้โดยเรือข้ามฟากเป็นระยะทางสั้น ๆ
ไทย และ ฟิลิปปินส์ :  เดินทางสะดวก รวดเร็ว ด้วยสายการบินเพียงช่วงระยะเวลาสั้น ๆ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สภาพภูมิอากาศ

สิงคโปร์อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร จึงมีอากาศและพืชพรรณธรรมชาติแบบร้อนชื้น  แต่ได้รับอิทธิพลจากลมทะเล จึงช่วยให้มีอากาศเย็นสบาย   อุณหภูมิในช่วงฤดูร้อน และฤดูหนาว จึงไม่ต่างกันมากนัก    สภาพอากาศของสิงคโปร์ เป็นแบบอบอุ่นและชื้นตลอดปี   ความชื้นในช่วงกลางวันประมาณ 65 เปอร์เซ็นต์  และ 95 เปอร์เซ็นต์ในช่วงกลางคืน   อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 23-33 องศาเซลเซียส  มีแดดตลอดปี และฝนตกเป็นครั้งคราวโดยเฉพาะช่วงปลายปี   โดยเฉลี่ยแล้วในช่วงเดือน พฤศจิกายน ถึง มกราคม  เป็นช่วงที่ร้อนน้อยที่สุด เนื่องจากฝนตกชุก    ช่วงระหว่างเดือน พฤษภาคมถึง กรกฎาคม เป็นช่วงที่ร้อนที่สุด   และเดือน กุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่แดดจ้ามากที่สุด
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
เวลา

สิงคโปร์เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
แผนที่ประเทศสิงคโปร์ 

 


 

 

No title

 

 

เลือกหัวข้อที่ต้องการ
เลือกหัวข้อที่ต้องการ

สภาพภูมิศาสตร์ อากาศ เวลา แผนที่สิงคโปร์

สภาพสังคมและวัฒนธรรมสิงคโปร์

ลักษณะประชากร เชื้อชาติ ศาสนาและภาษา

การเมือง การปกครอง กฏหมาย

สาธารณสุข สาธารณูปโภค

สภาพเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ

อาหารการกิน

การท่องเที่ยว

การเดินทาง คมนาคมขนส่ง ระบบสื่อสาร

ที่อยู่อาศัย

การศึกษา

การทำงาน

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสิงคโปร์

 

No title

ข้อมูลเกี่ยวกับสิงคโปร์

หน้าแรก

ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศ

ข้อมูลระบบการศึกษา

ข้อมูลการทำงาน

ข้อมูลการเตรียมตัวเพื่อเดินทาง

ข้อมูลเพื่อการเตรียมตัวก่อนเดินทาง

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า

ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง

ข้อมูลการเตรียมสัมภาระ+ของจำเป็น

ข้อมูลการจัดการบัญชีและเงินสำรอง

ข้อมูลการตรวจสอบเอกสารการเข้าเมือง

ข้อมูลระบบการประกันสุขภาพ

ข้อมูลการดำรงชีวิตในสิงคโปร์

ข้อมูลอื่น ๆ

ลิงค์ข้อมูลที่จำเป็น

รวมลิงค์มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก

รวมลิงค์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย

รวมลิงค์สายการบินชั้นนำ

รวมลิงค์สถานฑูตทั้งหมดในประเทศไทย

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

 

No title

  ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับ iGointer | ติดต่อ iGointer | แจ้งความผิดพลาดบนเว็บไซต์