No title

No title
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

ภูมิประเทศและที่ตั้ง

ที่พัก ข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายโดยประมาณของที่พักแต่ละประเภท มีดังนี้ คือ

 การพักอาศัยกับครอบครัวชาวออสเตรเลีย (Homestay Family)

เหมาะสำหรับนักเรียนใหม่ที่เดินทางไปเรียนคนเดียวโดยไม่มีญาติ พี่น้องอยู่ที่ออสเตรเลียเลย หรือ ไม่รู้จักใครเลยในเมืองนี้ เจ้าของ Homestay ส่วนใหญ่จะเป็นชาวออสเตรเลียนหรือ ยุโรป ที่มาตั้งรกรากในประเทศออสเตรเลีย นักเรียนที่อยู่กับ Homestay ในช่วงแรก จะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องและวัฒนธรรมตะวันตก จากเจ้าของบ้าน บางบ้านจะพานักเรียนไปเที่ยวตามสถานที่ที่น่าสนใจ หรือ อาจพาไปงาน สังสรรค์ ที่เพื่อนๆของเจ้าของ Homestay จัดขึ้นด้วย  จึงเป็นที่นิยมกันมากสำหรับนักเรียนต่างชาติ โดยเลือกได้ว่าจะพักแบบห้องเตียงเดี่ยว หรือ ห้องเตียงคู่ และจะมีบริการอาหารให้ 2 มื้อสำหรับวันธรรมดา และอาหาร 3 มื้อสำหรับสุดสัปดาห์ เป็นการพักอาศัยกับครอบครัวชาวออสเตรเลีย ในระหว่างที่ศึกษาอยู่ ซึ่งทางสถาบันจะเป็นผู้จัดหา และเลือกสรรครอบครัวให้กับนักศึกษา ตามปกติ ค่าอาหารจะคิดรวมอยู่ในค่าที่พักที่จ่ายให้กับทางครอบครัว สำหรับห้องพักสามารถเลือกได้ทั้งแบบที่เป็นห้องเดี่ยวหรือห้องรวมซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันไป ในบางครอบครัวอาจให้ดูแลเรื่องอาหารการกินเอง ซึ่งราคาจะถูกกว่า
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 การพักแบบ Farmstay
การพักแบบ Farmstay ก็เป็นลักษณะเดียวกันกับการพักอาศัยกับครอบครัวชาวออสเตรเลีย (Homestay Family) แต่ที่พักของครอบครัวแบบ Farmstay นั้นตั้งอยู่ในเขตชนบท สถาบันที่จัดหาครอบครัวให้สามารถรับประกันมาตรฐานของที่พักอาศัย ทั้งที่เป็นแบบพักกับครอบครัวชาวออสเตรเลียในเมือง หรือ พักกับครอบครัวในชนบท การพักอาศัยแบบนี้จะทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ วิถีการดำเนินชีวิตของชาวออสเตรเลีย ด้วยความรู้สึกแบบเป็นธรรมชาติ และมีความเป็นกันเอง ในบางครอบครัวอาจได้รับการปฏิบัติเสมือนเป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวด้วย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 ที่พักพร้อมอาหาร (Full Board)
การพักอาศัยแบบนี้จะคล้ายคลึงกับการพักอาศัยกับครอบครัวชาวออสเตรเลีย แต่มีขั้นตอนน้อยกว่า สามารถทำการตกลงเป็นส่วนตัวกับทางเจ้าของที่พัก เกี่ยวกับขนาดและอัตราค่าที่พัก รวมทั้งอาหารตามที่ต้องการ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 ที่พักในโรงเรียนประจำ Boarding Schools
โรงเรียนมัธยมศึกษาของเอกชนหลายแห่งมีห้องพัก พร้อมดูแลเรื่องอาหารและซักรีด สำหรับนักเรียนนานาชาติ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 ที่พักประเภท University Apartments
นักศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีและนักศึกษาอื่นๆ ที่แต่งงานแล้ว นิยมการพักอาศัยแบบเป็นส่วนตัวประเภทนี้มาก เพราะจะมีอุปกรณ์เครื่องใช้ครบถ้วนและมีที่ตั้งอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 ที่พักประเภท Self-managed o­n-campus Housing

โดยทั่วไปที่พักประเภทนี้ตั้งอยู่ตามมหาวิทยาลัยในเขตนอกเมืองใหญ่ และเป็นหอพักที่ประกอบด้วยห้องเดี่ยว 6-20 ห้อง และมีห้องครัว ห้องน้ำ ห้องซักรีด และห้องนั่งเล่นซึ่งใช้ร่วมกัน แต่ได้รับการบำรุงดูแลรักษา และทำความสะอาดโดยเจ้าหน้าที่ของทางมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะมีความเป็นส่วนตัวมากกว่าและราคาถูกกว่าการพักที่ Residential college

หอพักของโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่จะพบมากในมหาวิทยาลัยมากกว่าศูนย์ภาษาอังกฤษทั่วไปของเอกชน ซึ่งผู้เช่าจะต้องเช่าเป็นเทอม คือ ประมาณ 6 เดือน มีการสมัครและแจ้งความจำนงค์ล่วงหน้ากับมหาวิทยาลัย ว่าต้องการ หอพักแบบใด ห้องเดี่ยวหรือแชร์ห้อง และจะอยู่วิทยาเขตไหน เจ้าหน้าที่หอพักจะจัดตามความเหมาะสมและความจำเป็นของผู้เช่า เพราะบางครั้งนักเรียนจำนวนมากมาขอเช่า หอพักอาจไม่เพียงพอแก่นักเรียนจึงอาจมีการสัมภาษณ์ และพูดคุยถึงความจำเป็น
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 หอพักนอกสถานที่
หอพักประเภทนี้ส่วนใหญ่เป็นขององค์กรการกุศลเช่น YMCA ซึ่งมีอยู่ในเมืองใหญ่เกือบทุกเมือง อัตราค่าที่พักจะพอ ๆ กับในมหาวิทยาลัย และมีสิ่งอำนวยความสะดวกใกล้เคียงกัน แต่สถานที่ตั้งของหอพักประเภทนี้อาจอยู่ไกลจากสถานที่เรียน ที่พักเป็นเรื่องที่จำเป็นต่อนักเรียนต่างชาติที่ศึกษาอยู่ในออสเตรเลียเป็นอย่างมาก มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาในออสเตรเลียต่างตระหนักในเรื่องนี้ดี และพยายามจัดหาที่พักประเภทต่างๆ ไว้สำหรับนักเรียนต่างชาติในสถานศึกษาของตน

ฉะนั้น นักเรียนที่ประสงค์จะเดินทางไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาใด จะต้องสอบถามเกี่ยวกับบริการดังกล่าวหรือขอให้มหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่สมัคร จัดหาที่พักให้ตั้งแต่เริ่มแรกสมัคร และก่อนออกเดินทางเข้าไปศึกษา จะต้องแน่ใจว่าได้ที่พักแล้วจึงออกเดินทาง มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับความสะดวกในหลาย ๆ ประการ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 ที่พักประเภทเช่าอาศัยอยู่ร่วมกัน Share and Rental Accommodation

การหาที่พักลักษณะนี้เป็นการติดต่อหาบ้านเช่าและอพาร์ทเม้นท์จากตัวแทนขายบ้านเช่า หรือ จากเจ้าของบ้านโดยตรง บ้านเช่านี้จะมีทั้งแบบที่มีเฟอร์นิเจอร์ให้หรือแบบไม่มีเฟอร์นิเจอร์ นักศึกษานานาชาติหลายคน เลือกที่จะเช่าบ้านอยู่ร่วมกับนักศึกษาคนอื่นๆ โดยแต่ละคนจะมีห้องส่วนตัวของตนเอง แต่ใช้พื้นที่ในส่วนอื่นร่วมกัน และต้องรับผิดชอบดูแลบ้านเช่าร่วมกันเช่นเดียวกับค่าครองชีพ

ค่าเช่าที่พักในแต่ละแห่งจะมีความแตกต่างกันมาก โดยลักษณะ คือ การอาศัยอยู่ในอพาร์ทเม้นท์เดียวกัน โดยหารค่าใช้จ่าย อาทิ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ เป็นรายสัปดาห์ 1 ยูนิตของอพาร์ทเม้นท์ อาจมีห้องแยกย่อยข้างในตั้งแต่ 2-5 ห้อง ซึ่งนักเรียนที่เช่าอาจอยู่ห้องส่วนตัวหรือแชร์ห้องกับนักเรียนต่างชาติคนอื่น แล้วแต่การตกลงกับเจ้าของอพาร์ทเม้นท์และผู้เช่า เป็นที่นิยมสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เนื่องจากประหยัดค่าใช้จ่ายและยังสร้างสัมพันธ์ และเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ จากเพื่อนร่วมอพาร์ทเม้นท์ได้อีกด้วย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 แฟลต/บ้าน/ทาวเฮ้าส์

มีทั้งแบบตกแต่งเรียบร้อยและยังไม่ตกแต่ง อัตราค่าเช่าจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับที่ตั้ง ขนาด และสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีให้ มีตั้งแต่ 95 ดอลล่าร์ออสเตรเลีย ถึง 150 ดอลล่าร์ออสเตรเลียต่อสัปดาห์ แต่การเช่าที่พักประเภทนี้ผู้เช่าจะต้องทำสัญญาเช่า ซึ่งอาจจะต้องเสียค่าจ้างทนายความที่จะช่วยดำเนินการ เกี่ยวกับการเช่า โดยมากนักเรียนจะรวมกลุ่มกันไปเช่าบ้านที่ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ทั่วไปในเมือง

ระยะเวลาเช่าอย่างต่ำประมาณ 6 เดือน จึงเหมาะสำหรับผู้ที่วางแผนจะอยู่ที่ออสเตรเลียค่อนข้างนานและไม่ค่อยย้ายที่อยู่บ่อยนัก Town House มีทั้งขนาดเล็ก 3 ห้องนอน จนไปถึงขนาด 6-7 ห้องนอน ส่วนมากจะอยู่รอบๆเมือง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 ที่พักประเภท Hostels และ Guest Houses

โดยทั่วไปจะมีทั้งแบบห้องเดี่ยว ห้องคู่ และห้องพักรวมไว้คอยให้บริการพร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ได้แก่ เครื่องซักผ้า ห้องดูทีวี ห้องครัว เป็นต้น สามารถใช้ห้องครัวและห้องน้ำ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆร่วมกันได้ ไม่เหมาะนักสำหรับนักเรียน เพราะผู้ที่มาเช่าค่อนข้างหลากหลาย อาจเป็นพวกนักท่องเที่ยวสะพายเป้ มาเที่ยว และต้องการที่พักเพียงชั่วคราวเท่านั้น เพราะราคาถูกเมื่อเทียบกับอัตราค่าเช่าของโรงแรม ดังนั้น ถ้าหากจะไปเช่า Guest House ต้องระวังตัวและในเรื่องของทรัพย์สิน สิ่งมีค่า ไม่แนะนำให้น้องผู้หญิงไปเช่าที่พักแบบนี้
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 โรงแรม

มีหลายระดับราคาตั้งแต่ปานกลางไปถึงแพงมาก โรงแรมที่ดีๆ ราคาไม่แพงนัก ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีหลายที่ แต่ถ้าจะไปเรียน การไปพักโรงแรมชั่วคราว 1-2 อาทิตย์จะทำให้เสียค่าใช้จ่ายสูง เมื่อเทียบกับการพักอาศัยกับ Homestay โรงแรมจึงเหมาะสมกับนักท่องเที่ยวมากกว่าที่พักในระยะสั้นๆ

-> โรงแรมในออสเตรเลีย http://www.hotelstravel.com/australia.html
-> ข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยที่มีภายในออสเตรเลีย http://www.travelmate.com.au/Accommodation/Accommodation.asp?TM_Page=Accommodation

 


 

 

No title

 

 

เลือกหัวข้อที่ต้องการ
เลือกหัวข้อที่ต้องการ

สภาพภูมิศาสตร์ อากาศ เวลา แผนที่ออสเตรเลีย

สภาพสังคมและวัฒนธรรมออสเตรเลีย

ลักษณะประชากร เชื้อชาติ ศาสนาและภาษา

การเมือง การปกครอง กฏหมาย

สาธารณสุข สาธารณูปโภค

สภาพเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ

อาหารการกิน

การท่องเที่ยว

การเดินทาง คมนาคมขนส่ง ระบบสื่อสาร

ที่อยู่อาศัย

การศึกษา

การทำงาน

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและออสเตรเลีย

 

No title

ข้อมูลเกี่ยวกับออสเตรเลีย

หน้าแรก

ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศ

ข้อมูลระบบการศึกษา

ข้อมูลการทำงาน

ข้อมูลการเตรียมตัวเพื่อเดินทาง

ข้อมูลเพื่อการเตรียมตัวก่อนเดินทาง

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า

ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง

ข้อมูลการเตรียมสัมภาระ+ของจำเป็น

ข้อมูลการจัดการบัญชีและเงินสำรอง

ข้อมูลการกักกันและตรวจโรคติดต่อ

ข้อมูลการตรวจสอบเอกสารการเข้าเมือง

ข้อมูลระบบการประกันสุขภาพ

ข้อมูลการดำรงชีวิตในออสเตรเลีย

ข้อมูลอื่น ๆ

ลิงค์ข้อมูลที่จำเป็น

รวมลิงค์มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก

รวมลิงค์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย

รวมลิงค์สายการบินชั้นนำ

รวมลิงค์สถานฑูตทั้งหมดในประเทศไทย

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

No title

  ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับ iGointer | ติดต่อ iGointer | แจ้งความผิดพลาดบนเว็บไซต์