การศึกษานานาชาติ
 สหรัฐอเมริกา
 แคนาดา
 ออสเตรเลีย
 นิวซีแลนด์
 สิงคโปร์
 หน้าเว็บใหม่
 home
 Event & Calendar
 Webmaster Login
 Username
 Password

 

ประเภทค่าใช้จ่าย

 

ก่อนเดินทาง

จำนวนเงิน / บาท *

1. ค่าหนังสือเดินทาง  
2. ค่าเอกสาร (ถ่ายรูป,ถ่ายสำเนา)   * ไม่รวมค่าจ้างแปลเป็นอังกฤษ
3. ค่าใช้จ่ายขั้นตอนการสมัคร   * จนถึงขั้นตอนส่งใบสมัครเรียน
4. ค่าเทอม (ป.ตรี สาขาบริหาร)   * จ่ายล่วงหน้า 1 เทอม
5. ค่าประกันสุขภาพ OSHC   * คิดตลอด 2 ปี (หลักสูตรป.ตรี)
6. ค่าทำวีซ่า  
7. ค่าตรวจสุขภาพเพื่อทำวีซ่า   * อัตราต่ำสุด
8. ค่าเปิดบัญชีที่ธนาคาร   * เงินเปิดบัญชี+ทำบัตรเอทีเอ็ม
9. ค่าสัมภาระและของใช้จำเป็น   * เครื่องนุ่งห่ม,ของใช้พื้นฐาน
10. ค่าตั๋วเครื่องบิน   * เที่ยวไปอย่างเดียว
11. ค่าธรรมเนียมสนามบินต้น-ปลายทาง  
12. เงินสดติดตัว   * สำรองระหว่างทางและเดือนแรก
13. เงินแบงด์ดราฟ/เช็คเดินทาง   * สำรองเป็นค่าใช้จ่าย 2-3 เดือนแรก
14. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เมืองไทย  
15. ค่าทำใบขับขี่สากล  
 
เมื่อเดินทางไปถึงแล้ว  
1. ค่าสมัครทำงานพิเศษ   * จ่ายครั้งเดียว
2. ค่ามัดจำบ้านส่วนตัว (คิดสูงสุด)   * จะถูกลงถ้าพักโฮมเสตย์ จ่ายครั้งเดียว
3. ค่าหนังสือ,อุปกรณ์เครื่องเขียน   * คิดตลอดหลักสูตร 2 ปี
4. ค่าใช้จ่ายดำรงชีวิต   * คิดตบอดหลักสูตร 2 ปี

รวมตลอดที่เรียน *

 บาท

 

 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับนิวซีแลนด์

หน้าแรก

ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศ

ข้อมูลระบบการศึกษา

ข้อมูลการทำงาน

ข้อมูลการเตรียมตัวเพื่อเดินทาง

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า

ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง

ข้อมูลการเตรียมสัมภาระ+ของจำเป็น

ข้อมูลการจัดการบัญชีและเงินสำรอง

ข้อมูลการกักกันและตรวจโรคติดต่อ

ข้อมูลการตรวจสอบเอกสารการเข้าเมือง

ข้อมูลระบบการประกันสุขภาพ

ข้อมูลการดำรงชีวิตในนิวซีแลนด์

ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

สรุปค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

รายชื่อสถาบันการศึกษาในนิวซีแลนด์

ข้อมูลสำหรับผู้ปกครองนักเรียน

เหตุผลที่ทำไมต้องไปกับ iGointer

สรุปขั้นตอนการบริการของ iGointer

รวมภาพข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ

บริการของ iGointer

โปรแกรมคัดสรรพิเศษจาก iGointer

โปรแกรมการศึกษาต่อทั้งหมดจาก iGointer

ฟรี! บริการให้คำปรึกษา

การจองตั๋วเดินทางและที่พัก

ข้อมูลอื่น ๆ

ลิงค์ข้อมูลที่จำเป็น

รวมลิงค์มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก

รวมลิงค์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย

รวมลิงค์สายการบินชั้นนำ

รวมลิงค์สถานฑูตทั้งหมดในไทย

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

Last Update : 28 พ.ค. 51 - 21:04:36 น.
Visitor #: 1385

กลับขึ้นข้างบน

ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับ iGointer | ติดต่อ iGointer | แผนที่บริษัท |