การศึกษานานาชาติ
 สหรัฐอเมริกา
 แคนาดา
 ออสเตรเลีย
 นิวซีแลนด์
 สิงคโปร์
 หน้าเว็บใหม่
 home
 Event & Calendar
 Webmaster Login
 Username
 Password

 

ประเภทค่าใช้จ่าย

ก่อนเดินทาง

จำนวนเงิน / บาท *

1. ค่าหนังสือเดินทาง

1,073

2. ค่าเอกสาร (ถ่ายรูป,ถ่ายสำเนา)

500

* ไม่รวมค่าจ้างแปลเป็นอังกฤษ
3. ค่าใช้จ่ายขั้นตอนการสมัคร

300

* จนถึงขั้นตอนส่งใบสมัครเรียน
4. ค่าเทอม (ป.ตรี สาขาบริหาร)

168,000

* จ่ายล่วงหน้า 1 เทอม
5. ค่าประกันสุขภาพ OSHC

37,000

* คิดตลอด 2 ปี (หลักสูตรป.ตรี)
6. ค่าทำวีซ่า

13,978

7. ค่าตรวจสุขภาพเพื่อทำวีซ่า

1,200

* อัตราต่ำสุด
8. ค่าเปิดบัญชีที่ธนาคาร ANZ

3,640

* เงินเปิดบัญชี+ทำบัตรเอทีเอ็ม
9. ค่าสัมภาระและของใช้จำเป็น

10,000

* เครื่องนุ่งห่ม,ของใช้พื้นฐาน
10. ค่าตั๋วเครื่องบิน

30,000

* เที่ยวไปอย่างเดียว
11. ค่าธรรมเนียมสนามบินต้น-ปลายทาง

1,300

12. เงินสดติดตัว

28,000

* สำรองระหว่างทางและเดือนแรก
13. เงินแบงด์ดราฟ/เช็คเดินทาง

84,000

* สำรองเป็นค่าใช้จ่าย 2-3 เดือนแรก
14. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เมืองไทย

1,000

15. ค่าทำใบขับขี่สากล

เมื่อเดินทางไปถึงแล้ว

1. ค่าสมัครทำงานพิเศษ

1,540

* จ่ายครั้งเดียว
2. ค่ามัดจำบ้านส่วนตัว (คิดสูงสุด)

84,000

* จะถูกลงถ้าพักโฮมเสตย์ จ่ายครั้งเดียว
3. ค่าหนังสือ,อุปกรณ์เครื่องเขียน

67,200-126,000

* คิดตลอดหลักสูตร 2 ปี
4. ค่าใช้จ่ายดำรงชีวิต

443,520-1,333,560

* คิดตบอดหลักสูตร 2 ปี

รวมตลอดที่เรียน *

976,251 - 1,925,091 บาท

 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับออสเตรเลีย

หน้าแรก

ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศ

ข้อมูลระบบการศึกษา

ข้อมูลการทำงาน

ข้อมูลการเตรียมตัวเพื่อเดินทาง

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า

ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง

ข้อมูลการเตรียมสัมภาระ+ของจำเป็น

ข้อมูลการจัดการบัญชีและเงินสำรอง

ข้อมูลการกักกันและตรวจโรคติดต่อ

ข้อมูลการตรวจสอบเอกสารการเข้าเมือง

ข้อมูลระบบการประกันสุขภาพ

ข้อมูลการดำรงชีวิตในออสเตรเลีย

ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

สรุปค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

รายชื่อสถาบันการศึกษาในออสเตรเลีย

ข้อมูลสำหรับผู้ปกครองนักเรียน

เหตุผลที่ทำไมต้องไปกับ iGointer

สรุปขั้นตอนการบริการของ iGointer

รวมภาพข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ

บริการของ iGointer

โปรแกรมคัดสรรจาก iGointer

ฟรี! บริการให้คำปรึกษา

การจองตั๋วเดินทางและที่พัก

ข้อมูลอื่น ๆ

ลิงค์ข้อมูลที่จำเป็น

รวมลิงค์มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก

รวมลิงค์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย

รวมลิงค์สายการบินชั้นนำ

รวมลิงค์สถานฑูตทั้งหมดในไทย

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

Last Update : 28 พ.ค. 51 - 19:41:09 น.
Visitor #: 1867

กลับขึ้นข้างบน

ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับ iGointer | ติดต่อ iGointer | แผนที่บริษัท |