การศึกษานานาชาติ
 สหรัฐอเมริกา
 แคนาดา
 ออสเตรเลีย
 นิวซีแลนด์
 สิงคโปร์
 หน้าเว็บใหม่
 home
 Event & Calendar
 Webmaster Login
 Username
 Password

 

 
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทร. 2150871-3 , 2153619 โทรสาร. 2153600 , 2154804
http://www.chula.ac.th
   
 
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University
50 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร. 9428200-45 , 5790113 , 9428491-99 โทรสาร. 9428185
http://www.ku.ac.th
 
   
   
  
3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
โทร. 2216111-20 , 2216171-80 โทรสาร. 2248099
ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
โทร. 5160020-39 โทรสาร 5160976
  http://www.tu.ac.th
   
   
4. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University
114 สุขุมวิท 3 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 6641000 โทรสาร 2584007
http://www.swu.ac.th
   
   
5. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ National Institute of Development Administration
ถนนเสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ
โทร. 3777400-19 , 3779660-9
http://www.nida.ac.th
 
   
   
6. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok
1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทร. 5858540-9 , 9132500-24 โทรสาร 5874356 , 9132618
http://www.kmitnb.ac.th 
   
7. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut's Institute of Technology Chaokuntaharn Ladkrabang
ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร. 7372500-47 , 7373000 โทรสาร 3267333
http://www.kmitl.ac.th 
   
    
8 มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University
999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร.0 2849 6000 , 0 2354 0999 โทรสาร 0 2849 6211, 0 2849 6222
http://www.mahidol.ac.th
   
 
  
9 มหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakoen University
วังท่าพระ ถนนหน้าพระลาน กรุงเทพฯ 10200
โทร. 6236115-21 โทรสาร 2257258
ตลิ่งชัน (สำนักอธิการบดี)
22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทร. 8807336 , 8807349 โทรสาร 8807372
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
  ถนนราชมรรคาใน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
  โทร. (034) 253-840-4 โทรสาร (034) 255099
  http://www.su.ac.th
   
10. มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University
69 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
โทร. (038) 745820-40 ,745900 โทรสาร (038) 390351
http://www.buu.ac.th 
   

หน้า1 | หน้า2 | หน้า3 | หน้า4 | หน้า5 | หน้า6 | หน้า7 | สถาบันอุดมศึกษาเอกชน | วิทยาลัยชุมชน

Last Update : 13 พ.ค. 51 - 23:20:37 น.
Visitor #: 29221

กลับขึ้นข้างบน

ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับ iGointer | ติดต่อ iGointer | แผนที่บริษัท |